Programma Projectmanagement Parade 2017

 

08.30

Ontvangst en registratie bezoekers op de informatiemarkt

U kunt uw badge en programmaboekje ophalen bij de ontvangstbalie en tevens een bezoek brengen aan de standen van de sponsors. U wordt verzocht tussen 09.20 en 09.30 plaats te nemen in de hoofdzaal.


09.15 – 09.30

Opening

Fred Bons, IPMA-NL en Inga Klaus, Chair Diversity in Project Management


09.30 – 10.10

KEYNOTE


  The power of inclusion
In an inclusive culture, people are key. Diversity is invited, opposing views are openly explored and everyone is valued for who he or she is. The question is: how much diversity can you handle? This keynote will talk about the value of inclusion and the impact this has on project teams and their leaders… I dare you. To be different. To see different, think different, act different. To use everyone’s uniqueness. To be yourself and to fit in. To look from a distinctive perspective…
Jitske Kramer, Corporate Anthroplogist, The Culture Academie / Academie voor Organisatiecultuur

10.10 – 10.55


Best Practice
1. Verbeteren van projecten, dat doen we samen op de vloer!
Herken je dit? Ieder projectteam, iedere afdeling definieert haar eigen werkwijze voor het doen van projecten. Verschillende templates, instructies en steeds meer afwijkend van marktstandaarden. De huidige tijd brengt dat steeds meer teams samenwerken om 1 product te maken; dus hoogste tijd om op 1 manier projecten te doen. We nemen u mee op onze reis naar 1 gedragen werkwijze en deze vervolgens te gebruiken. Vallen en opstaan, van mission impossible naar een succesroute.
Inge van Kooten-Satter en Jeroen Stoter, Projectmanager, NS

Experts I
1. Agile werken, de enige weg en een utopie
Een eeuw geleden kon Taylor met de stopwatch in de hand een team tot maximale prestaties aanzetten. Die tijd ligt ver achter ons. Projecten van nu zijn innovatief, complex en vragen om samenwerking van experts. Agile werken is de enige weg. Ook de rechtspraak koos voor zijn modernisering een agile werkwijze. Tegelijkertijd hebben zulke grote IT-projecten te maken met een scala aan harde randvoorwaarden, die echt agile werken bemoeilijken. In deze workshop bespreken we hoe je in een on-agile omgeving de utopie dicht kunt benaderen.
Dory Reiling, Senior Rechter en Product Owner, Digitalisering van de Civiele Rechtspraak en Saskia Giebels, projectmanager bij KWD Resultaatmanagement

Experts II
1.
Kleurrijke persoonlijke inzichten als basis voor succesvol projectmanagement en leiderschap
Heb jij goed inzicht in jezelf en hoe je overkomt op je collega’s? Ervaar hoe je de gedragsstijlen van anderen in je projectteam kunt herkennen en de waarde ervan in kunt zien. In deze expertsessie gaan wij in op de vragen: Hoe kan ik als projectmanager leren om effectief op de behoeften van mijn teamleden in te spelen? Hoe leer ik mijn gedrag zodanig af te stemmen op anderen dat ik op een krachtige manier contact met die ander kan maken? Hoe benut en ontwikkel ik de sterke punten van individuele teamleden? Hoe kan ik omgaan met wrijving en teamwisselingen? Kortom, hoe bouw ik een effectief team om écht het verschil te maken? Ontdek de kracht en valkuilen van je persoonlijke voorkeuren in communicatie en gedrag binnen het vak van projectmanagement.
Simon Uithol, Learning & Development consultant NIMO Project Management Instituut en Rob van der Westerlaken, Organisatiecoach en Insights practitioner Insights Benelux

Open Theater
1. Geldt voor de Junior Teamgerichte competenties eerst?
Teamgerichte competenties komen er karig vanaf in opleidingen. In deze workshop gaan we daar dieper op in. Wat moet een beginnend projectleider kunnen? Waar moet zijn aandacht op gericht zijn? Wat vinden we als deelnemers zelf en wat wordt er door opleidingen aan gedaan. Via gestructureerde discussie vormen de deelnemers zich zelf een beeld van wat hun ideeën daarover zijn. Door middel van het eilandspel wordt er consensus bereikt.
Steven Nijhuis, Projectleider, Programmamanager & Onderzoeker, Hogeschool Utrecht

10.55 – 11.30

Pauze en bezoek aan de expositie


11.30 – 12.15


Best Practice
2
.
De derde dimensie van programmamanagement
Om de noodzakelijke verandering te realiseren, starten organisaties strategische programma’s: hoe komt het dat in veel programma’s zaken niet meer vanzelf goed gaan? Wat is de blinde vlek in het huidige programmamanagement? Waarom is Pep Guardiola niet tevreden met een vergadering als voorbereiding op de wedstrijd tegen Liverpool? Bart Roestenberg legt bloot wat er voor zorgt dat we programma’s denken in de hand te hebben terwijl we vaak sturen op schijnzekerheid. Wat is ervoor nodig om de kanteling te maken naar open en proactieve programma’s waarin mensen met hart en ziel werken, plezier maken en samen resultaat boeken?
Bart Roestenberg, Partner, GroupMapping en Wim de Kruijff, Project Director

Experts I
2.
Workshop ‘No Trust No Glory’
Vertrouwen is een van de zes succesfactoren van het V6© model voor hoog presterende project teams. Het zal duidelijk worden dat een zeer belangrijk instrument voor het vertrouwen en groeiend vertrouwen ligt bij de project manager zelf en hoe het vertrouwen direct betrekking heeft op de resultaten van projecten. Het gaat allemaal over persoonlijk leiderschap en het gaat om belangrijke vragen, zoals: Wat heb je nodig om te vertrouwen? Hoe ga je vertrouwen geven? We zullen verschillende oefeningen doen om te begrijpen hoe je vertrouwen kan laten groeien.
Stephan Scholten, Project Leadership Expert en Marja den Braber, Project Leadership Expert, Project Leadership Academy

Experts II
2.
Agora: Samenwerken aan Veiligheid; tussen project en Agile/DevOps
Hoe ga je om met het dilemma ontwerpen versus ontwikkelen? Door de vorming van de Nationale Politie ontstaat een nieuwe organisatie van 64.000 medewerkers. Een nieuwe organisatie met nieuwe werkwijzen, waarin meer en beter moet worden samengewerkt. Agora zette in die setting projectmatig een nieuw samenwerkingsplatform neer. Hoe krijg je een Agile/DevOps-team ontwikkelgericht actief in een ontwerp-gedreven context?
Mark Albers, Veranderaar, Programmamanager en Adviseur, Van Aetsveld en Robin van der Togt, Teamleider DevOps, Nationale Politie

Open Theater
2. Het Karakter- en competentieprofiel van “Wicked” Leiderschap
De 21ste eeuw kenmerkt zich door continue verandering, revolutionaire technologische ontwikkelingen en grote uitdagingen die grensoverschrijdend zijn. Deze “wicked challenges” zijn dermate ingewikkeld dat oude manieren van werken niet meer toereikend zijn. Deze workshop start met een presentatie van een internationale literatuurstudie naar barrières en succesfactoren van interprofessioneel werken in teams. Daarna gaan we samen op zoek naar de competenties en karaktereigenschappen van “wicked” leiders bij interprofessionele teams.
Liesbeth Rijsdijk, Directeur Externe Relaties en Internationalisering, Maike de Bot, Onderzoeker – Business Media & Recht, María García Álvarez, Onderzoeker, Windesheim Honours College

  DiPM Strategy & Organization
1
.
Diverse Talent: Alternative perspectives
What consideration is given to how diverse culture and behaviour impacts talent and outcomes. Is your inclusion strategy robust enough to make a sustainable difference?
Drawing on research and extensive experience as a construction sector programme manager championing UK inclusion initiatives and also working on projects in Africa, this interactive session will review and discuss:
– The plurality of diversity: gender and ethnicity
– Socio-cultural maturity vs P3M3® maturity: Europe vs Africa and a more holistic
– Inclusion FrameworkTo assist delegates create and sustain more inclusive contexts, it will explore some scenarios through participative exercises
– Approaches: The first rung (group exercise)
– Behaviours: Silent stakeholders (group exercise)
– Eureka moments and learning from failure will be assessed as techniques to leverage knowledge and sensitivities.Dr. Teri Okoro, Independent Programme Management Consultant and Chartered Architect, Director of Toca, Founder of P3M Africa and Former National Chair of WIPM in the UK

  DiPM Teams & Communication
2. On the gender balance route
The case of Iceland
In this presentation  various measures to promote gender balance in Iceland will be discussed.  One of these measures was the introduction of gender quotas in 2008  in committees and working groups appointed by public authorities.  Later a law on gender quotas in company boards.
– Does it matter to have gender balanced teams?  Does composition of teams  matter as concerns decision making?
– How have these measures changed  the views of the young generation?
– What lessons have we learned on the way?
In the presentation, the route towards  the aim of gender balance is discussed. The route has not always been straight and  there have been obstacles.
Steinunn Halldórsdóttir, President´s Advisory Group, IPMA

12.15 – 13.00


Best Practice
3
.
De ANWB: Agile, waarom en hoe
De ANWB heeft met het FIT Programma gedurende de periode 2011-2016 Agile ontwikkelen en waardegestuurd implementeren (Lean) ingevoerd. Terwijl ‘de winkel open bleef’ is er een organisatie opgezet met verschillende werkstomen, diverse complexe bedrijfsregels. Uiteindelijk is de programma-organisatie omgezet naar een continue veranderorganisatie. Deze casus vormt het uitgangspunt van een analyse in welke mate de IPMA competenties hierop aansluiten. De lezing prikkelt de deelnemers om na te denken over hun eigen organisatie, denkbeelden en individuele professionaliteit en geeft handvatten om zich aan te passen aan de veranderde werkelijkheid.
John Hermarij, Internationaal Spreker en Trainer, Dhirata, Auteur van the Better Practices of Project Management en Bert Mudde, Voormalig Programmamanager FIT, ANWB

Experts I
3.
Risicomanagement op waarden: een kijk op integriteit, gedrag en cultuur
Maak het verschil door risico’s op integriteitsschade vroeg te herkennen en uw project op het morele rechte pad te houden. Aan de hand van stellingen en cases verkennen en bespreken we met u hoe integriteitsschendingen kunnen ontstaan en hoe deze ingeperkt hadden kunnen worden door aandacht te hebben voor de ‘onderstroom’ in uw project of programma. We doen dit aan de hand van recente inzichten in psychologie, ethiek, (team)gedrag en cultuur.
Arjan van Bommel, Learning Consultant, Van Bommel Professionalisering en Hakan Honders, Trainer en Adviseur Ethiek, Gedrag en Cultuur, Indehaeck

Experts II
3
.
Verbindende weerstand
Weerstand komt voor in iedere vorm van samenwerking en uit zich als weerstand tegen een voorstel, een werkwijze of een persoon. Onze natuurlijke neiging is om weerstand te voorkomen, te ontwijken of weg te willen nemen. Maar in weerstand zit energie die u ook kunt gebruiken voor uw projectresultaat. Op basis van hun boek Vijf frustraties van projectmanagers geven Hans en Marieke handvatten waarmee u weerstand zodanig kunt ombuigen dat u een bijdrage levert aan een betere wereld.
Marieke Strobbe, Begeleider van team- en persoonlijke ontwikkeling, Strobbe Mens- en Organisatieontwikkeling en Hans Veenman, Begeleider van team- en persoonlijke ontwikkeling, Rogare

Open Theater
3
. GroenGelinkt & Multidisciplinaire teams
Een breed nationaal programma om educatie rondom duurzaamheid toegankelijk te maken voor het onderwijs en het werkveld meer samen te laten werken en te professionaliseren. Hoe we voor en met een sector die gefragmenteerd is van structuur, nauwelijks gebruikmaakte van ICT en waarin men weinig gewend was samen te werken, een (IT) kennisplatform met multidisciplinaire teams hebben kunnen ontwikkelen. Binnen dit kennisplatform werken momenteel meer dan 600 duurzaamheidsorganisaties samen voor diverse doelgroepen, zoals het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs etc.
Hans Lodders, Programmamanager, Stichting Groengelinkt en Peter Faling, Technisch Projectmanager, ONVZ Zorgverzekeraar

  DiPM Strategy & Organization
Inclusion & Leadership Unfolding – workshop
Elaborating on Sylvana’s keynote presentation, this workshop will further explore the LEAD³ model and look at how organisational strategy and diversity strategy can best align through the lens of integration, inclusion and collaboration. If you have an example of your organisations diversity strategy that you are able to share with the group as well as, be open to having the strategy worked on, then that would be great.  This workshop gives you the opportunity to ask Sylvana questions and share ideas.

Sylvana Storey, Managing Director of Global Organizational Integrators

  DiPM Teams & Communication
What about the Quiet ones? – Introversion in Project Management
In a world where extraversion is the ideal, are we missing out on introverted voices?  Some myths about introverts are challenged (such as “introverts are always shy”).  After reframing “introversion” with the latest scientific data and insights, five practical strategies are presented to enhance skills for project leaders and team members to operate in a world that hasn’t fully accepted introverts yet.
Erik Leung, PMP – Project Manager, Infrax cvba and Founder, Tao Projects

Bezoek de workshop Certificering IPMA Agile Lead
IPMA Certificering ontwikkelt momenteel een certificering voor de Agile Lead gebaseerd op competenties voor ervaren Agile professionals die in staat zijn om in een nieuwe context vorm te geven aan het succesvol doorvoeren van veranderingen. IPMA Certificering nodigt u in deze workshop uit om het werkveld van deze Agile Lead te verkennen en een aanzet te geven voor de competenties die nodig zijn om deze rol in te vullen.
Bert Hedeman, IPMA Certificering, John Hermarij, Robbert van Alen
 

13.00 – 14.00

Lunchpauze


TIJDENS LUNCHPAUZE (13.15 -13.45)
Agile? Geef mij maar een ISO-team: ‘Together Everyone Achieves More’
Hoe blijf je “in business” in een steeds sneller veranderende wereld? Met teamwork: dé succesfactor voor het realiseren van nieuwe en verbeterde infrastructuur, efficiëntere bedrijfsvoeringprocessen en innovaties! Maar hoe? “Wendbaarheid” is momenteel het modewoord. En Agile, Scrum en SAFe zijn de rond- zingende buzz woorden. Maar werkt het écht? Kom naar het theater en discussieer mee bij 5 stellingen over het boeiende spanningsveld tussen flexibiliteit en de ISO-standaardisatie bouwstenen. Rommert Stellingwerf, Co-Leider, Interessegroep ISO voor projecten en Ben Bolland, Transparantie & Versimpel Regisseur, Het Bevon Gilde

14.00 – 14.30

KEYNOTE


  D&I in projects at Shell
The embedding of diversity and inclusion in our business plans will help ensure we reach our goal of becoming the most competitive and innovative energy company. A diverse population in Shell contributes different ways of thinking, and through that provides the innovation we need to ensure our portfolio is both attractive and resilient. Collaboration is critical to our success. Inclusion and inclusive behaviors are at the heart of effective collaboration. It must be at the heart of our business plans in the same way that safety is.
Michelle van der Duin, Global Skillpool Manager Project Engineering/Project Services, Shell Projects & Technology

14.30 – 15.15


Best Practice
4
.
Diversiteit, de kracht van het verschil – Nationale Politie
De Nationale Politie telt +/- 64.000 medewerkers en wil graag de politie van en voor alle mensen in Nederland zijn. Waakzaam en dienstbaar; en continu onder het vergrootglas van media, publiek en politiek. Tijdens deze presentatie een blik op de veranderkundige en projectmatige uitdagingen van de Nationale Politie bij het realiseren van:
– Betere verbinding met de samenleving
– Meer divers samengestelde team
– Inclusievere werkcultuur
Amos Gomes de Mesquita, Programmacoach en Projectleider, Van Aetsveld en Marieken Westerink, Plaatsvervangend Programmamanager, De Kracht van het Verschil | Diversiteit & Inclusie, Nationale Politie

Experts I
4
. Tradioneel & Agile – Keep it Safe and Simple

Er is veel gaande in de projectwereld. Steeds meer leggen traditionele methodieken het af tegen Agile werkwijzen. Of organisaties hiermee echt succesvoller zijn, is maar de vraag. het zorgt er in ieder geval wel voor dat teams meer focus hebben op de toegevoegde waarde, dat de business daadwerkelijk betrokken is en dat we bij complexe of ingewikkelde trajecten in korte cycli realiseren. Echter het uiteindelijke succes van een organisatie wordt toch vooral bepaald door de mensen die er werken. Echt succesvolle organisaties, zorgen voor “High-performance” teams: teams die zich betrokken voelen bij de organisatie, die werken aan uitdagende projecten, die focus hebben op dat opleveren wat echt waarde oplevert en die daarbij optimaal worden ondersteund met de juiste systemen. In deze interactieve sessie kijken we hoe een aantal organisaties hun teams deze ondersteuning bieden gebruik makend van het Microsoft ecosysteem. Met platformen als Project Online, Office 365 Planner, Visual Studio en PowerBI is een effectieve en efficiënte oplossing altijd voorhanden.
De les: Keep it Safe & Simple!
Ruud Peltzer, Manager Sales & Marketing, JSR

Experts II
4
.
Team maturity
Organisaties streven naar meer volwassenheid en professionaliteit in het managen van projecten en programma’s. Wat vraagt dat van teams? Hoe kunnen teams daarin uitgedaagd en begeleid worden? En, wat zijn daarin de bijdragen van de organisatie en de bijdrage van de P(P)M? In deze workshop gaan we met de deelnemers op zoek naar de antwoorden hierop. En geven de facilitators hun input, visie en ervaring op het niveau van het team en het individu.
Rob Evers, Bestuurder, Stichting Maurits Instituut en Peter Storm, Senior Adviseur, AMI Consultancy


Open Theater
4. Future proof projectmanager
De interessegroep Professie & Hoger Onderwijs en de IPMA Young Crew nemen je kort mee door de geschiedenis van projectmanagement, waarna we samen vooruitkijken richting de toekomst van het vak en naar de skills van de future proof projectmanager: wat vraagt de steeds veranderende en meer specifieke omgeving van de toekomstige projectmanager? Aan het eind van deze sessie heb je de juiste inzichten die je kunt gebruiken om invulling te geven aan jouw ontwikkeling als toekomstbestendige projectmanager. Voor alle leeftijden!
Paul van Leeuwen, Project Competence Developer/Trainer, Nuon en Jordy Aaldering, Consultant, ITDS Business Consultants

  DiPM Strategy & Organization
A Pragmatic View on Diversity in Project Management

A pragmatic view towards a conscious and planned use of diversity in project management. How can we as project managers get an improved process and subsequently a potential better product?  Not for the sake of diversity only. I will based on my own experience give examples from: Construction (civil works) and installation of Wind Turbines where the involvement of site Supervisors in the early phases of project reduced cost, heightened safety and eased execution. A company (working with industrial design) using nonprofessionals in the very early phases of a project in order to challenge the engineers and designers The challenges (potential time-consuming, economy, organization, resources and culture, leadership behavior, inclusion) strengths and potential pitfalls in the above mentioned examples.
Brian Dahl Steinicke Thomsen, Principal Consultant, IBC Konsulenthuset

  DiPM Teams & Communication
How ”slow thinking’ can speed-up a diverse project team

In complex settings, projects bring people together who typically don’t join forces. These people need to become productive very quickly. In this session, you learn how a project team can benefit from “slow thinking” – particularly in the start phase of a project. The session introduces both, the method of “slow thinking” as well as a series of open sources tools which you can take away for you future projects and help your project team to “think better together”.thinking. In the further presentation, several tools for slow thinking are introduced. All tools will be explained be practical examples and can be tried out during the presentation.
Karen Schmidt, Managing Director, Becota GmbH

15.15 – 15.45

Pauze en bezoek aan de expositie


15.45 – 16.30


Best Practice
5. 
LEAN Team, Dream Team!
Anton Raap en Cok van Schooten voeren een programma uit van 35 projecten op een internationaal farmaceutisch complex in Nederland. Een belangrijke succesfactor is LEAN Project delivery, zoals geïnitieerd door Marc Heilen. Een internationaal farmaceutisch bedrijf produceert geneesmiddelen op een terrein met 35 gebouwen die erg verschillen in leeftijd, gebruik, bouwstijl en omvang.  In het lopende project van Anton Raap en Cok van Schooten worden in alle gebouwen de brandmeldsystemen vervangen. Zij passen LEAN-principes toe waarmee zij de individuele projectteams efficiënt en enthousiast aansturen. Cok en Anton hebben ontdekt dat teams met zeer diverse achtergronden in een positieve flow komen en met veel plezier hun projectbijdrage leveren. Macht wordt ondergeschikt. Onze teams zijn inmiddels net zo enthousiast als wij; daarmee ligt succes binnen handbereik. Maar wáár ligt dat nu aan ….?
Marc Heilen, Area Director cEU Global Engineering Solutions, MSD, Dirk Holscher, Senior Project Manager, Royal HaskoningDHV en Anton Raap, Directeur, Floriaan

Experts I
5.
Agile portfoliomanagement in drie stappen
De meeste organisaties hebben een hoog ambitieniveau en lanceren vele initiatieven. Hoe zorg je ervoor dat je keuzes maakt die ondersteunend zijn aan strategie en visie? En hoe prioriteer je die? Agile Portfoliomanagement geeft dit inzicht zo vroeg mogelijk. In een interactieve sessie, aan de hand van een case, krijg je in drie stappen inzicht in hoe je een agile besluitvormingsproces voor jouw organisatie kan inrichten. Niets weerhoudt om er direct mee te starten.
Marjans van Benthem, Agile Change Agent, Prowareness icm eindgebruiker

Experts II
5
. Teamwork? Investeer in het individu!
Samenwerken is hot. De tijd dat één persoon in een project alles wist en overzag ligt ver achter ons. Multidisciplinaire samenwerking is de norm, ook om het creatieve vermogen van experts maximaal te benutten. Het is dus zaak om een goede teamplayer te zijn.  En dat gaat niet vanzelf vertelde Stephen Covey ons al: je kunt je pas afhankelijk van anderen opstellen als je persoonlijk onafhankelijk bent. Roel Wessels, auteur van de ‘De complete projectmanager’ vertelt over de subtiele balans tussen  sturen en loslaten en hoe je je ontpopt tot een krachtig samenwerkend teamlid en teamleider.
Roel Wessels, Sr Director Project management & Technology, Holland Innovative  en  Auteur, De complete projectmanager

Open Theater
5.
Wie is de meest Agile Project Manager van Nederland?
Tegenwoordig is het erg belangrijk dat bedrijven snel kunnen inspelen op wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen in de markt. Een top-down benadering met bijbehorende structuur en macht werkt daarbij niet meer. Een andere manier van sturen wordt gevraagd, waarin medewerkers de ruimte krijgen, wat de motivatie van de medewerkers vergroot. Ook binnen projecten wordt een andere manier van werken gevraagd, een manier van werken waarin flexibiliteit en het kunnen omgaan met veranderen centraal staat, maar waarbinnen daarnaast ook continue waarde wordt opgeleverd voor de organisatie. Agile Project Management is al lang niet meer alleen maar voorbehouden voor IT organisaties. Ook in andere branches en sectoren wordt Agile gewerkt. Maar wat betekent dat voor jou en je team? Wil je weten hoe Agile jij bent en of jij misschien de meest Agile Project Manager van Nederland bent? Kom dan om 15:45 u naar het Open theater en doe mee!
Mario Moederscheim, Cris Kaai en Ron van Vliet, IPMA Interessegroep Agility in Projecten

  DiPM Strategy & Organization
Organization culture for Project Managers
Organizational culture is of strategic and operational concern to project managers. Is it possible to predict whether a team can complete a project timely and successfully? Which aspects of a culture influence the delivery of a project and is it possible to influence a team’s culture? In this very  interactive workshop, we will turn the spotlights briefly on how project managers can benefit from organizational culture
Karin Faase: Master Trainer en Certificeringsagent organisatiecultuur van het hofstede center and Loes Husain-Cornelissen, Rights manager, Geert Hofstede BV

  DiPM Teams & Communication
Vervallen!

Bezoek de workshop Certificering IPMA Agile Lead
IPMA Certificering ontwikkelt momenteel een certificering voor de Agile Lead gebaseerd op competenties voor ervaren Agile professionals die in staat zijn om in een nieuwe context vorm te geven aan het succesvol doorvoeren van veranderingen. IPMA Certificering nodigt u in deze workshop uit om het werkveld van deze Agile Lead te verkennen en een aanzet te geven voor de competenties die nodig zijn om deze rol in te vullen.
Bert Hedeman, IPMA Certificering, John Hermarij, Robbert van Alen

16.30 – 17.15

KEYNOTE


  Growing potential in high performing teams
What does a group of men sailing the globe on a yacht have to do with leadership- and team development?  At first sight nothing, but Anje-Marijcke van Boxtel will show you in an animated narrative how you can apply the learnings of these ocean sailors in your own working practice. As team coach, Anje-Marijcke supported Team Brunel during the Volvo Ocean Race, a thrilling round-the-world sailing race. Nerve-racking, not just because of the competition element, but also because the group had to give its best possible performance under difficult circumstances, in environments that are constantly changing.
Anje-Marijcke van Boxtel, Director Coaching and Leadership, Schouten Global and Coach Team Brunel Volvo Ocean Race, Schouten & Nelissen