Programma Projectmanagement Parade

08.30

Ontvangst en registratie bezoekers op de informatiemarkt


09.30 – 09.45 – Limousin 3

OPENING – MIER

Het scherpe en humoristische “voorzitterschap” van MiER is met niets te vergelijken. De mannen van MiER halen de inhoud van de sprekers razendsnel terug in hun voorstelling, de interactie houdt het publiek betrokken en hun enthousiasme brengt de energie terug bij het publiek. Bovendien blijft een grap beter hangen dan een slide. Niets is veilig!

09.45 – 10.15 – Limousin 3

KEYNOTE – De transformatie opgave van de grootste gww-opdrachtgever van Nederland

Purpose of relevantie is dé uitdaging voor grote traditionele organisaties. Zo ook bij Rijkswaterstaat. Smart Mobility, Circulaire Economie, natuur adaptatie en vertaling in innovatie, data en een sterkere participatie van burgers staan nu hoog in de agenda. Wat betekent dit voor de opdrachtgever, de aannemers en natuurlijk de professionals die dit alles moeten uitvoeren? Zeker in een markt met lage marges, hoge risico’s en een achterblijvende innovatie stelt dit hoge eisen aan de organisatie, informatie en mensen. Waarbij verbinden en delen centraal staan. Een blik achter de schermen bij Rijkswaterstaat.
Roland Drijver, Coördinerend informatiemanager CD, Rijkswaterstaat en Bert van Wersch, Specialist in Systems Engineering, Projectmanager & Coach en Co-Owner Ganto

10.15 – 11.00 – Limousin 3

KEYNOTE – Purpose, wat betekent dit voor Tony Chocolonely, hun projecten en competenties?


Tony’s Chocolonely is geen doorsnee chocoladebedrijf, maar een chocoladebedrijf met een grootse missie: een einde maken aan moderne slavernij en uitbuiting in de cacao-industrie. Met waanzinnig lekkere chocolade geven ze het voorbeeld en laten ze zien dat chocolade maken anders kan: in smaak, verpakking en de manier waarop ze met de cacaoboeren omgaan: door langetermijnrelaties en een eerlijke, transparante keten. Ynzo van Zanten, Tony’s “Choco Evangelist”, komt meer vertellen over Tony’s routekaart naar 100% slaafvrije chocolade en hoe iedereen daar aan bij kan dragen.
Ynzo van Zanten, “Choco Evangelist”, Tony Chocolonely

11.00 – 11.30

Pauze en bezoek aan de expositie


11.30 – 12.10 Parallelsessies ronde 1


Best Practices I – Dexter 24
A1. Van Philips Light naar Signify: de transitie van een licht- naar een circulair techbedrijf
Thomas Leenders vertelt een inspirerend verhaal over de transitie van een 128 jaar oude Philips Lighting naar de “start-up” Signify. Naast de transitie van het lichtbedrijf naar een technologiebedrijf waarbij data “the name of the game” is draait het in deze transitie ook om nieuwe businessmodellen zoals Light as a Service. Thomas zal uitleggen hoe deze dubbele transitie eruitziet en jullie mee willen nemen in concrete gerealiseerde projecten zoals Schiphol Airport op basis van deze nieuwe manier van denken & doen!
Thomas Leenders, Manager Government Affairs, Signify Benelux & Europe

Best Practices II – Dexter 26
B1. Sloterdijk West, van rand tot nieuw stuk stad
Ten westen van station Sloterdijk in Amsterdam ontstaat een nieuw stuk stad. Nu nog met name laagwaardige bedrijvigheid, maar straks een bruisend gebied volop met cultuur en ruimte voor maakbedrijven, maar ook ruimte voor circulaire chemie en zelfs kunst. Hoe maken de partners deze omslag tot een succes en hoe houden ze koers?
Gerben Vat, projectmanager stedelijke ontwikkeling, P2

Experts – Dexter 28
C1. To lead or being led
The need for organizations to become responsive is crystal clear. Traditional ways of working (with a focus on the right side of the Agile Manifesto) need to change. Managers need to become leaders, but how? What does this mean? What leadership? Situational leadership, Servant leadership, intent based leadership,……Leadership that creates more autonomy in the organization, aligned autonomy by a shared focus on a common purpose. More autonomy means growth in personal leadership, everybody is a leader. So who is leading who?
Ir. Jeroen Venneman, Agile Consultant, EnterAgile

Research – Dexter 21+22
D1. Working apart together: Gedeeld leiderschap binnen teams & teamprofessionalisering
Relevantie vraagt om leiderschap. Maar hoe? In de workshop staat de methodiek voor teamprofessionalisering centraal. Aan de hand van leerzame voorbeelden uit de energiesector en de onderwijssector lichten we de fasen van de methodiek toe. De fasen zijn:
1. De stip op de horizon
2. Interventies vanuit het team
3. Evaluatie van resultaten en vervolgacties
Deze methodiek heeft als voordeel dat op een projectmatige manier gedeeld leiderschap zichtbaar wordt binnen teams. Het is een indeling die zich leent voor een structurering in fasen en tijd. Leer wat deze methodiek die reeds succesvol wordt toegepast in binnen- en buitenland voor uw organisatie kan betekenen.
Drs. Najat Bay, Black Belt Lean Six Sigma en onderzoeker & researcher bij de kenniskring HRM, lectoraat Teamprofessionalisering Faculteit Business & Economie van de Hogeschool van Amsterdam
Peter Horsselenberg, Lecturer, Hogeschool van Amsterdam

Young Crew – Dexter 17
E1. Nationale finale van de Project Management Championship: Kick-off
4 geselecteerde finalisten van elk 4 studenten strijden om een ticket voor de internationale finale van de Project Management Championship in Nurnberg. Tijdens deze sessie zal de opdracht gestart worden. Elk team gaat een real-life business case uitwerken. Kortom, zie de toekomst van de professie aan het werk.

Learning – Dexter 30
F1. Adaptive Leadership; Competente mensen staan borg voor succes
Veel bedrijven kiezen ervoor om veranderingen vorm te geven op basis van Agile. Met name in situaties waarbij de opdracht vooraf niet helder is, of waarbij door de snelle veranderingen in de markt, men in staat moet zijn snel te schakelen, is dat een terechte keuze. De mensen die vorm geven aan deze verandering moeten dan wel competent zijn. Het managen van deze veranderingen vraagt dan ook om een andere balans in het afwegen van de competenties die nodig zijn om deze veranderingen succesvol tot stand te brengen. Een ander soort leiderschap dus. Bijvoorbeeld de competenties Humble, Adaptiveness, Vision en Engaged krijgen een diepere betekenis en hebben een groter belang als we naar de leiderschapsrollen in een Agile omgeving kijken. Het IPMA Agile Leadership Certificaat is een duidelijk antwoord van IPMA op de vele kennis examens die in de markt beschikbaar zijn. Je bent geen ervaren specialist na het doorlopen van een training en het afleggen van een test. Het gaat om inzicht in je sterke en te ontwikkelen competenties.
Joop Schefferlie, Vice President Certification, IPMA International en directeur van IPMA Certificering

12.15 – 12.55 Parallelsessies ronde 2


Best Practices I – Dexter 24
A2
. GRIP op duurzaamheid en relevantie in projecten bij Rijkswaterstaat
Om onze duurzaamheidsambities te realiseren en te faciliteren richt RWS zich als opdrachtgever op het innoveren van de stuurinformatie. Intern in de ketens, extern met marktpartijen en de bestuurlijke partners. Een ingrijpend programma waar middels het verbinden en delen van alle relevante informatie uit de projecten ruimte gecreëerd wordt voor slagvaardigheid en leiderschap. Aan de hand van concrete voorbeelden krijgt u inzicht in dit proces.
Roland Drijver, Coördinerend informatiemanager CD, Rijkswaterstaat en Bert van Wersch, Specialist in Systems Engineering, Projectmanager & Coach en Co-Owner Ganto

Best Practices II – Dexter 26
B2. Adaptive Leadership in de duurzaamheid: De case Woningcorporaties
Het klimaatakkoord is nog niet ondertekend. Toch zijn al veel organisaties bezig met de energietransitie en de klimaatopgaven. Voor woningcorporaties betekent dat – naast het normale zorgen voor beschikbaarheid (voldoende woningen) en betaalbaarheid (betaalbare woningen) een forse extra opgave. En dan zitten circulariteit en een betere energieprestatie ook nog lang niet altijd in elkaars verlengde. Hoe geef je deze uitdagingen vorm? Wat betekent dit voor de rol van de woningcorporatie (die eigenlijk zelf niet gaat over energieprestatie van de panden)? Wat betekent dit voor je gedrag binnen en buiten? Welke worstelingen kom je tegen? Aan de hand van deze en andere casussen neemt Peter Coesmans je mee in de niet-uitrekenbare wereld van de duurzaamheid.
Peter Coesmans, zelfstandig programma manager

Experts I – Dexter 21+22 – aangeboden door KWD Resultaatmanagement
C2. De essentie van projectstrategisch (om)denken.
Het goed beheersen en uitvoeren dat kunnen we allemaal. Maar de echte purpose van het project vooraf als leider met je opdrachtgever goed strategisch doordenken is een lastige opgave. In deze workshop leren we hoe projectstrategisch denken met behulp van een projectstrategie canvas een nadrukkelijke plek kan krijgen bij de start en uitvoering van projecten.
Mathijs Rauwenhoff, senior programmamanager, KWD resultaatmanagement

Research – Dexter 28
D2. De onderzoekende projectmanager
Projecten staan bol van onverwachte en complexe situaties. Van projectmanagers wordt verwacht dat zij weten hoe ze hier mee om kunnen gaan. Eenzijdig vasthouden aan gemaakte afspraken, methodes of procedures is onwenselijk. Het gaat er om dat je je aandachtig verhoudt en met elkaar vaststelt wat passend is, in situaties die steeds weer anders zijn. Het is daarom van groot belang dat projectmanagers een onderzoekende houding als onderdeel van hun rol gaan zien. Twijfel niet uit de weg gaan of maskeren, maar juist inzetten om te ontdekken wat er speelt en hoe hier het beste mee kan worden omgegaan. In deze workshop delen wij inzichten uit ons actieonderzoek naar de rol van de projectmanager en zetten we samen weer een stap in de dialoog die wij zijn aangegaan over de onderzoekende projectmanager.
Liselore Havermans, assistant professor, Vrije Universiteit Amsterdam
Simon Twaalfhoven, promovendus, Vrije Universiteit Amsterdam

Young Crew – Dexter 17
E2. Toets uw talent voor Purpose & Leiderschap: de Talent Hold’em game
– wordt nogmaals herhaald als E3
Ontdek uw talenten spelenderwijs. In deze workshop kunt u deelnemen aan de Talent Hold’em Game. Hiermee motiveerde Foot Locker Europe haar 860 store managers om het maximale uit hun talenten te halen. Bart Hufen legt de kracht uit van purpose, autonomy en mastery (Daniel Pink) en hoe dat in elk spel verweven zit. Daarnaast krijgen alle aanwezigen bij de workshop uitleg over het project management platform PROgress. Dankzij de gamification elementen in dit platform kunnen de best gebalanceerde teams automatisch worden samengesteld door Artificial Intelligence. De samenstelling wordt gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en aanvullende talenten van de gebruikers. Zo wordt cross-functioneel werken wel heel leuk en makkelijk. Vul voor een maximaal inzicht voorafgaand aan het congres je talenten in via de talenten tool van BrandNewGame en maak kans op zijn meest recent boek. Registreer je via deze link: www.brandnewgame.biz/talentholdem/
Bart Hufen, Transformer, Gamification Academy en auteur van het boek Gamification als motor van verandering (in 2017 genomineerd als management boek van het jaar)

Learning – Dexter 30
F2. Adaptive Leadership, gaat over de onderstroom in organisaties, niet over de bovenstroom!
Tijdens projecten managen we vaak op de bovenstroom daar is niets mis mee, je ziet immers of je op koers bent. “Creating adaptive leadership. Focus on purpose” door middel van Action Learning voegt de onderstroom toe. De onderstroom die je niet kunt managen, maar moet leiden!
Voor het vormen van een top team dat alles uit de kast moet halen om een complex probleem stap voor stap op te lossen, is het naar boven halen en benoemen van de onderstroom essentieel. Het leiden van het proces in de onderstroom vraagt Leiderschap. Hoe pak je dat aan? Deze workshop biedt je concrete handvaten.
Twan Paes, directeur en mede oprichter van de Action Learning Academy en lid van the board of directors van het World Institute of Action Learning.

13.00 – 14.00

Lunchpauze en bezoek aan de expositie


14.00 – 14.40 Parallelsessies ronde 3


Best Practices I – Dexter 24
A3
. Stakeholder betrokkenheid bij duurzaamheid voor grote internationale organisaties: noodzakelijk kwaad….of verrassende win-win?

Als grote internationale FMCG organisatie in de krantenkoppen “monstervervuiler” genoemd worden. Acties van belangengroeperingen die ons dwingen projecten stop te zetten.
Bij duurzaamheid lijkt iedereen zich ermee te bemoeien. Organisaties die dit soort zaken hebben meegemaakt weten het al langer: Het betrekken van NGO’s, sociale media bloggers en burgerplatforms is een belangrijke, complexe en niet te onderschatten taak. Onvoldoende aandacht hiervoor kan ons duur komen te staan en behalve kopzorgen ook financiële problemen en imagoschade opleveren.
Maar hoe doe je dat nou, ‘effectieve externe stakeholder management’? Aan de hand van een aantal voorbeelden van goede en minder goede praktijken in verschillende sectoren bespreken we hoe een mix van authentieke betrokkenheid en gedegen voorbereiding tot win-win resultaten kan leiden voor iedereen.
Lettemieke Mulder, duurzaamheidspionier, associate partner bij TheRockgroup en country leader Enactus Belgium

Best Practices II – Dexter 21+22
B3. Duurzaamheid, dat zijn toch jouw KPI’s? Over de praktijk van duurzaamheid bij ProRail

Inmiddels zijn er bedrijven die opgericht zijn rondom duurzaamheid. Hun hele bestaan is daar op gericht. Maar wat nou als je werkt bij een van die talloze organisaties die daarvoor al bestonden en die nu duurzaamheid op willen nemen in hun strategie, KPI’s en bedrijfsprocessen? Hoe houd je je staande te midden van rapportages, strategic priorities en jaarplancycli? Hoe verover je een plek tussen de vanzelfsprekendheden? Hoe betrek je de hele organisatie en hoe bereik je de werkvloer? En alles zonder de vlam van individuele gedrevenheid en persoonlijk leiderschap te laten doven.
Reinout Wissenburg, Manager Strategische Duurzaamheid, ProRail

Experts I – Dexter 26 – aangeboden door I4-YOU
C3
. Purpose & Engagement in Projects: the next generation collaboration tools

Project management is of course about efficient planning and execution. But now, in 2019, it’s also about collaboration and meaning. In other words: social engagement and contributing to a better world. For example: through integrated risk management, when it comes to environmental effects and waste reduction. We would like to tell you how WorkPoint’s ‘Projects in Place’ makes both aspects possible.
Peter de Graaf, CEO, I4-YOU

Research – Dexter 28
D3. On the origin of projects: portfolio management
Als projectresultaten moeten bijdragen aan de ‘purpose’ van de organisatie, dan begint dat bij het portfoliomanagement. De portfoliomanagers zijn de eersten die een verandervoorstel op zich en in vergelijking met andere verandervoorstellen beoordelen en prioriteren. Hoe zorgen portfoliomanagers ervoor dat iedereen die veranderingen helpt realiseren, handelt met focus op de benefits van die veranderingen en daarmee op de ‘purpose’? Hoe stimuleren zij die focus? En hoe houden ze wat dat betreft vinger aan de pols tijdens de realisatie van de verandering? Hoe borgen ze dat de business case wordt geactualiseerd, zodat de nieuwe inzichten beschikbaar zijn voor besluitvorming op portfolioniveau waar het waarmaken van de ‘purpose’ een agendapunt is? Het komende jaar gaat Robbert dit onderzoeken. Tijdens deze editie van de Projectmanagement Parade stelt hij samen met u de vragen vast die voor u tot een relevant onderzoeksresultaat leiden. Volgend jaar zal hij u de uitkomsten van het onderzoek presenteren. Maar geïnspireerd door deze sessie kunt u uiteraard ondertussen al zelf aan de slag gaan met waarde-gedreven veranderingen.
Robbert van Alen, docent Value-Driven Project Management, Master of Project Management en onderzoeker waarden-gedreven project portfolio sturing

Young Crew – Dexter 17
E3. Toets uw talent voor Purpose & Leiderschap: de Talent Hold’em game
– wordt nogmaals herhaald als E2
Ontdek uw talenten spelenderwijs. In deze workshop kunt u deelnemen aan de Talent Hold’em Game. Hiermee motiveerde Foot Locker Europe haar 860 store managers om het maximale uit hun talenten te halen. Bart Hufen legt de kracht uit van purpose, autonomy en mastery (Daniel Pink) en hoe dat in elk spel verweven zit. Daarnaast krijgen alle aanwezigen bij de workshop uitleg over het project management platform PROgress. Dankzij de gamification elementen in dit platform kunnen de best gebalanceerde teams automatisch worden samengesteld door Artificial Intelligence. De samenstelling wordt gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en aanvullende talenten van de gebruikers. Zo wordt cross-functioneel werken wel heel leuk en makkelijk. Vul voor een maximaal inzicht voorafgaand aan het congres je talenten in via de talenten tool van BrandNewGame en maak kans op zijn meest recent boek. Registreer je via deze link: www.brandnewgame.biz/talentholdem/
Bart Hufen, Transformer, Gamification Academy en auteur van het boek Gamification als motor van verandering (in 2017 genomineerd als management boek van het jaar)

Learning – Dexter 30
F3. Persoonlijk leiderschap
Persoonlijk leiderschap laat zich zien in situaties die je raken en waarbij je denkt: ‘Oeps, heb ik dat?’ In die situaties is het van belang bewust te zijn van je gedachten en gevoelens, zonder dat je je te pakken krijgen. Hoe doe je dat? De theorie van Scouller reikt hiervoor handvatten aan. Je leert vanuit je ‘inner circle’ helder en duidelijk te zijn in zowel één op één situaties als in één op meer situaties. In deze workshop over persoonlijke leiderschap leer je twee ‘technieken’ voor creëren van rust en orde in je innerlijke wereld. Op basis daarvan leer je vervolgens te communiceren vanuit je eigen kracht.
Roel Riepma, Mede-eigenaar van De Project Academie BV en Organisatie-Kundig BV

14.45 – 15.25 Parallelsessies ronde 4


Best Practices I – Dexter 21+22
A4
. Het roer om: leiderschap met volledige focus op klantwaarde

We leven in een VUCA wereld (Volatile, Uncertain, Complex, Ambigious) terwijl velen in een bureaucratische organisatie werken die gericht is op arbeidsdeling, planning & control, procesgericht waar veel (project)managers nodig zijn; zo ook NS. Vele organisaties gooien het roer om en willen wendbaarder worden, met als hogere purpose: sneller leveren, hogere klantwaarde en meer zelforganisatie. Dat heeft een enorme impact op de duurzame inzetbaarheid van personeel en zeker van (project)managers. Hoe maak je daar leiders van en heb je nog wel projectmanagers nodig? En hoe zorg je dan geleid voor duurzame radicale decentralisatie? Als NS zijn we op reis om deze transformatie te maken. Hoe zorgen we ervoor dat we een duurzaam organisatiemodel neerzetten met volledige focus op klantwaarde die past binnen die VUCA wereld en past in de huidige krappe arbeidsmarkt?
Jeroen Stoter, project- & programmamanager, Nederlandse Spoorwegen

Best Practices II – Dexter 24
B4
. Op weg naar een circulaire economie
De lineaire economie zoals we die vandaag de dag kennen, loopt tegen zijn grenzen aan. Hoe kun je als ondernemer kansen verzilveren in de circulaire economie? Wat zijn voorbeelden van nieuwe circulaire businessmodellen en op welke manier vraagt de circulaire economie om een nieuwe manier van kijken en denken: out of the box, over de grenzen van bedrijf of keten heen, overtuigd van de win-win als het gaat om samenwerking? Tijdens deze sessie staat centraal hoe ondernemers kansen kunnen benutten in de transitie naar een circulaire economie en hoe een bank naar deze nieuwe businessmodellen kijkt.
Debbie Rooms, Programmamanager Circulaire Economie, Rabobank

Experts I – Dexter 26 – aangeboden door Microsoft
C4. Is todays ‘PMO’ only one half the story?
With the speed of change in today’s world doesn’t an ‘Innovation & Portfolio Management Office’ (IPMO) that supports end to end Business transformation make more sense?
Ivan Lloyd, Chief Innovation Officer, edison365

Research – Dexter 28
D4. Learning community: The next big thing in project management?
Historically, learning communities have gained popularity during the 90s and focused on learning improvement of students for the higher education. Currently, we use learning communities to bring educators, students and companies together to work on big challenges of the future. A different approach to speed up our understanding and develop future engineers. I would like to present the energy learning community that deals with energy transition challenges. Together, we dive into the importance of these kind of community’s and which challenges we have to manage the project to meet the goals!
Maurice Snoeren, Docent Technische Informatica, Avans Hogeschool

Learning – Dexter 30
F4. Teamwork: we rise by lifting others
Teamwork is een van de belangrijkste kerncompetenties voor succesvolle projecten. Een (h)echt team is meer dan een verzameling individuen die aan hetzelfde project werkt. In deze interactieve sessie word je meegenomen in het gedachtengoed van Lencioni, om te zien welke aspecten van teamwork belangrijk zijn. Je krijgt handvatten aangereikt om te reflecteren op je eigen team, en hoe je de gezamenlijke performance nog verder kan vergroten.
Bart Hoitink, CEO van NIMO Project Management Instituut & co-founder van The Project Leadership Institute

15.30 – 16.00

Pauze en bezoek aan de expositie


16.00 – 16.40 Parallelsessies ronde 5


Best Practices I – Dexter 24
A5. Duurzaam Aanvullende Mobiliteit: Een pragmatisch voorbeeld van starten vanuit maatschappelijke relevantie (inclusiviteit)
DAM Nederland (Duurzame Aanvullende Mobiliteit) verbindt mensen en organisaties door lokaal (wijken, deelgemeenten, dorpskernen, stadsdelen) vervoersvraagstukken te combineren en kiest hier nadrukkelijk voor duurzaam kleinschalig en fijnmazig vervoer. Het verbinden van vraagstukken levert naast significant financieel rendement betekenisvolle oplossingen op diverse maatschappelijke thema’s. Vereenzaming en zelfredzaamheid ouderen en minder validen, co2 reductie, besparing op de uitkeringslast door succesvolle reïntegratie van mensen naar betaald werk. Technologische innovatie versus sociale innovatie. Inclusief ondernemerschap in combinatie met betekenisvol stakeholdermanagement leidt tot verrassende voorbeelden en successen. Onze business case start met purpose, financien volgen secundair. Een pragmatische aanpak van maatschappelijk relevante projecten zoals de E-Tuk als inspiratie voor duurzaam leiderschap.
Matthias de Visser, regisseur duurzame aanvullende mobiliteit, DAM Nederland

Best Practices II – Dexter 26
B5. Creating purpose in de praktijk van de Technische Unie: van materiaalleverancier naar oplossingspartner
Henk ter Burg zal in deze presentatie ingaan op de vertaling van een MVO beleid naar projecten en projectontwikkeling voor duurzame inzetbaarheid en inclusiviteit. Een migratie van materiaal leverancier naar oplossingspartner. Dit stelt nieuwe eisen aan de projectorganisatie en de projectprofessionals. Van managen van risico’s en budgetten, naar het creëren van relevante oplossingen vanuit nieuwe mogelijkheden. Van financiële naar maatschappelijke relevantie.
Henk ter Burg, zorgspecialist Technische Unie en promotor van het Thuiscomfort initiatief.

Experts I – Dexter 21+22
C5
. Sustainable MBA in (less than) One hour
In 45 min zullen Paul van Ruiten en Annick Schmeddes, de organisatoren van Sustainable MBA in One Day (3de editie op 12 september 2019), de need-to-know boeken in duurzaamheid behandelen. De laatste inzichten in Purpose voor Projectmanagers.
Paul van Ruiten, Directeur Account en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond en voormalig directeur Milieu en Duurzaamheid bij Royal Haskoning DHV en TNO
Annick Schmeddes, Oprichter Sustainable Talent, nummer 50 in de Duurzame Top 100 2017 en al vijftien jaar werkzaam binnen de carrièrecoaching, werving en selectie van duurzame professionals

Young Crew – Dexter 17
E5. Nationale finale van de Project Management Championship: Final Presentations & Judging Process
Wie gaat Nederland vertegenwoordigen in de international finale?

Learning – Dexter 30
F5. Simulating work: the surprising truth for leadership.
Met een simulatie wordt duidelijk in welke vicieuze cirkel wij/de organisatie zich meestal bevindt als er een ‘constraint’ wordt gezet op de resource efficiency.
In andere woorden, zo lang we vasthouden aan resource efficiency zullen we altijd en onherroepelijk te maken krijgen met grote hoeveelheden WIP, lange doorlooptijden en non-value added work. Waar Agile veelal focust op ‘collaboration’ en ‘learning’, ligt de nadruk bij Lean op ‘flow’ en ‘learning’.
Om tot grondig inzicht te komen moeten we deze elementen echter niet apart, maar samen beschouwen. Dit doen we middels een Flowlab simulatie. Simulaties spreken het intuïtieve gedeelte van ons brein, wat de beslissingen neemt. Laat je onderdompelen in de simulatie en kom tot nieuwe inzichten in ‘’hoe werk werkt’’.
Jan Dirk Hogendoorn, zelfstandig consultant / agile coach bij Fluir en associate/trainer bij WIN.
Maurice Alberts, consultant en trainer bij WIN

16.45 – 17.30

INTERACTIEVE WRAP-UP – Limousin 3


17.30 – 18.30

BORREL OP EXPOSITIE