Call for Inspiration

Op 16 april 2019 vindt de 15e editie van het Projectmanagement Parade plaats met als thema: Projects=Purpose. Creating adaptive leadership

De context waarin wij als professionals en organisaties opereren verandert continue. Steeds sneller en vaak onvoorspelbaar. Tot zover niets nieuws. En toch… Nog steeds is er te veel focus op methodieken en processen. Agile vs. (traditioneel) projectmanagement, ervaring vs. young talents, innovatie vs. operatie, etc. Duidelijk is wel dat de professionals en organisaties van de toekomst alleen bestaansrecht hebben als ze kunnen bijdragen aan een nieuwe, duurzame maatschappij. Purpose dus. En purpose vraagt om leiderschap. Adaptief leiderschap. Continue in staat zijn de uitdagingen te identificeren en te vertalen in actie. Dit bereiken we niet “overnight”, maar is een reis die commitment vraagt. Alleen waar te beginnen? Daarom dit centrale thema van de Projectmanagement Parade dit jaar. Sluit u aan bij deze uitdaging en maak met ons deze reis naar de toekomst van projectmanagement.

Call for papers
We zijn dit jaar op zoek naar cases: interessante, leerzame en vermakelijke praktijkverhalen, workshops of expertsessies, toegespitst op projectmanagement die aansluiten bij het thema.

De call for inspiration is gesloten.

Alle voorstellen worden op inhoud, werkvorm en samenhang met het thema beoordeeld. Uiterlijk 15 februari hoort u of het voorstel geaccepteerd is. Wij gaan ervan uit dat u dan dinsdag 16 april de hele dag beschikbaar bent. De bijdragen duren 45 minuten.